KDO JSME

Jsme společnost, která se zabývá fungující reklamou na sociálních sítích. Přistupujeme k práci se sociálními sítěmi o něco tradičněji, než je zvykem a zároveň vyzdvihujeme jejich důležitost v nákupním chování zákazníků. Soustředíme se na strategické využití sociálních sítí a jejich zakomponování do celkové marketingové strategie firmy. 

NAŠE SLUŽBY

Konzultace. Předáváme firmám know-how, jak správně pracovat se sociálními sítěmi tak, aby se z nich stal zdroj zákazníků. Učíme firmy pracovat na svých sociálních sítích strategicky a samostatně. Předáváme znalosti týkající se fungování sítí a pracování s nimi.
Správa sociálních sítí. Firmám, které sociální sítě vnímají jako klíčový marketingový nástroj, nabízíme komplexní správu obsahu a výkonnostních kampaní. Jsme ideální variantou pro firmy, pro které není efektivní mít interní tým. Pro ně fungujeme jako online marketingový tým na míru. Nabízíme kontinuální správu od tvorby obsahové strategie, přes focení, grafiku, správu kanálů, nastavení výkonnostních kampaní až po community management.
Podstata "lajků"
Podstata sdělení
Podstata účelu

NAŠE CÍLE

Při konzultacích je našim cílem, aby firma pochopila fungování a přínos sociálních sítí. Aby sociální média začala vnímat jako jeden z efektivních marketingových nástrojů. Aby kompetentní lidé ve firmě byli schopni se ve Facebooku či dalších platformách vyznat a dokázali  s nimi efektivně pracovat. Jednoduše, aby firma byla schopna operovat na sociálních sítích sama, bez externí pomoci. Při správě sociálních sítí nám jde především o jeden hlavní cíl – vydělávat klientovi peníze. Nastavujeme strategickou komunikaci tak, aby měla dlouhodobý záměr. Soustředíme se na definování klíčových komunikačních pilířů a o ty se opíráme.

Náš přístup

Sociální sítě vnímáme jako jeden z hlavních komunikačních kanálů současnosti. Žádný jiný kanál nenabídne tolik možností cílené a efektivní reklamy jako právě sociální média. Je to unikátní kanál, který byl stvořen na to, aby zde lidé nehledali nic konkrétního. Najednou se reklama nestává překážkou v konzumování obsahu, ale stává se samotným obsahem.